CASA G06

Habitatge unifamiliar

2015 - 2019

Situació: Bonaire, Alcúdia

Superfície: 520 m²

Veure el video del projecte

Aquesta residència vacacional satisfà les demandes del client i s'adapta a les característiques del solar.

El projecte es basa en la idea d'una geometria domèstica depurada. Com a contrapunt, el marc de formigó proporciona protecció solar, contribueix a ajustar l'escala de l'edifici i a integrar-ho en el pendent natural del terreny. Aquest espai exterior funciona com a transició entre la construcció i el volum inferior de la piscina.


Fotografía: Mauricio Fuertes

Protectora 10 - local 6 - 07012 Palma de Mallorca Google Maps +34 971 712 268 olarq@olarq.com